The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။      ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ ရေအားလျှပ် စစ်စီမံကိန်း/ဌာနခွဲများအတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါပစ္စည်းများအား D.D.P (At Site)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
09-Oct-2019