The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ( ၃/ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ )(မြန်မာကျပ်ငွေ)

၁။          မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အောက်ပါပစ္စည်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူ၍ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်-

Download Link : 3^2019-2020(Kyats).pdf
Post under by : မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း(MPE)
09-Jan-2020